$75.00
Modern Japanese Poets—

Kenji Miyazawa, Mutsuo Takahashi, Taeko Tomioka, Minoru Yoshioka, Junzaburo Nishiwaki, Saburo Kuroda, Yoshiro Ishihara, Ryusei Hasegawa, Nobuo Ayukawa, Masao Nakagiri, ,Rin Ishigaki, Ryuichi Tamura, Makoto Ooka, Shuzo Takiguchi, Joy Kogawa, Yoichi Midorikawa, Bill Bergeron